You are here:

Frazer Irving

Frazer Irving

Hau du ju du? Aj em fajn tenkju. Iznt d vedr najs? jes, aj vud lav ej kap ov tii. Van lamp pliiz. Tenkju. Baj baj.

Publications accredited to: